Autobusy i tramwaje wracają na al. Solidarności

grafika o naborze

W sobotę 28 stycznia 2023 r. planowane jest przywrócenie funkcjonowania węzła przesiadkowego na al. Solidarności. W związku z tym wprowadzone zostaną korekty w organizacji ruchu drogowego w tym rejonie i inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska.

Funkcjonowanie węzła przesiadkowego na al. Solidarności zostało czasowo zawieszone w związku z pracami przy budowie nowej linii tramwajowej, która będzie biegła z centrum na północ Torunia.  Prace objęły pl. NOT i fragment al. Solidarności. Trzeba tam było przebudować sieci uzbrojenia podziemnego i wybudować układ torowy z nowymi rozjazdami oraz układ drogowy.

Obecnie gotowe jest już nowe torowisko z rozjazdami od strony węzła, więc może on ruszyć.

Powrót komunikacji miejskiej na al. Solidarności wiąże się ze zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu drogowego.

Od 28 stycznia na plac Teatralny wróci dawna organizacja ruchu. Oznacza to, że pojazdy jadące od strony pl. św. Katarzyny będą mogły jechać prosto lub w lewo, bez możliwości skrętu w prawo w al. Solidarności i dojazdu na parkingi przy Urzędzie Marszałkowskim i CKK Jordanki. Podobnie od strony pl. Rapackiego/al. św. Jana Pawła II – te pojazdy nie będą miały możliwości skrętu w lewo w al. Solidarności do ww. parkingów.

Na placu NOT (gdzie trwa układanie rozjazdów od strony Szosy Chełmińskiej) będzie obowiązywać obecna organizacja ruchu. Oznacza to, że pojazdy jadące ul. Odrodzenia (od strony Kaszownika) nadal nie będą mogły skręcić w prawo w Szosę Chełmińską ani w lewo w al. Solidarności. By dojechać do parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim lub CKK Jordanki, trzeba będzie zawrócić na pl. Niepodległości.

Służby miejskie pracują nad zmianami w komunikacji miejskiej związanymi z ponownym uruchomieniem węzła przesiadkowego. O szczegółach będziemy informowali wkrótce.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 68.072.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG