O firmie

Struktura i zakres działań

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. to spółka miejska świadcząca usługi przewozowe liniami tramwajowymi i autobusowymi na terenie Torunia oraz kilku gmin ościennych. Sieć połączeń publicznego transportu zbiorowego tworzą linie tramwajowe oraz autobusowe dzienne i nocne.


Spółka oferuje również usługi dodatkowe, m.in. wynajem autobusów i tramwajów, umieszczanie reklamy na i wewnątrz pojazdów. Kierowcy mogą skorzystać z Samoobsługowej Stacji Paliw, usytuowanej w zajezdni autobusowej.

Aby dowiedzieć się więcej rozwiń zakładkę „Usługi dodatkowe” w menu głównym.


Siedziba MZK wraz z zajezdnią tramwajową mieści się na historycznym osiedlu Bydgoskie Przedmieście przy ulicy Sienkiewicza 24/26, natomiast zajezdnia autobusowa na osiedlu Koniuchy przy ulicy Legionów 220.

Za początki toruńskiego transportu publicznego uznaje się uruchomienie pierwszej linii tramwajowej w 1891 r., zatem firma odwołuje się do ponad 130-letniej tradycji. W 2011 r. miejski zakład budżetowy został przekształcony w spółkę, której właścicielem jest Gmina Miasta Toruń. Gmina jest również organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Torunia. Wszystkie sprawy z tym związane prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.


Najważniejszym organem i najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Torunia. Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich obszarach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.