Biuro Kontroli Biletów

Reklamacje dotyczące kontroli biletów i odwołania od nałożonych opłat
dodatkowych rozpatruje Biuro Kontroli Biletów.

ul. Legionów 220 pok. 1 (budynek WGK, obok zajezdni autobusowej)

tel. 56 611 83 39

Telefon kontaktowy

kontrola.biletow@
um.torun.pl

Adres email