Przepisy porządkowe

1.Od 1 stycznia 2021 r. przewóz roweru podlega opłacie w wysokości dwukrotności ceny za bilet jednoprzejazdowy normalny.

2.Od dnia 1 stycznia 2021 r. zabrania się przewozu rowerów elektrycznych oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego - napędzanych za pomocą silnika elektrycznego, za wyjątkiem wózków inwalidzkich elektrycznych,spełniających warunki:

a) o wymiarach nie większych niż: długość całkowita 1200 mm, szerokość całkowita 700 mm, wysokość całkowita 1090 mm;
b) umieszczony w pojeździe na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych i prawidłowo zabezpieczony pasami bezpieczeństwa, o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu;
c) wózek musi mieć możliwość obrócenia się wewnątrz pojazdu w miejscu wokół własnej osi.

Przykładowe zdjęcia wózków inwalidzkich dopuszczonych do przewozu w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu:

Dopuszczone

Dopuszczone

Dopuszczone


Przykładowe zdjęcia wózków inwalidzkich niedopuszczonych do przewozu w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, ze względu na gabaryty:

Niedopuszczone

Niedopuszczone

Niedopuszczone

3.Przewóz rowerów i urządzeń transportu osobistego nieobjętych zakazem przewozu w komunikacji miejskiej dopuszczony jest pod warunkiem:

a) umieszczenia ich na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych;
b) korzystania z przewozu w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych pasażerów, zanieczyszczenia ich odzieży, uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu;
c) przewozu w pojeździe w tym samym czasie nie więcej niż 2 rowerów lub 2 urządzeń transportu osobistego albo 1 roweru i 1 urządzenia transportu osobistego;
d)złożenia, jeśli konstrukcja to umożliwia - z wyłączeniem wózków inwalidzkich.

4. W pojazdach komunikacji miejskiej obowiązują ustalone poniżej zasady zajmowania miejsca wydzielonego w pojeździe:

a) przed osobą z rowerem (lub urządzeniem transportu osobistego) pierwszeństwo podczas zajmowania miejsca w pojeździe mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi,
b) w razie potrzeby zajęcia miejsca przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym, pasażer przewożący rower lub inne urządzenie transportu osobistego ma obowiązek ustąpienia tego miejsca i opuszczenia pojazdu – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przejazd.