Koryto na rondzie już gotowe

robotnik układa krawężnik

Montują szyny i rozjazdy torowe, budują jezdnie, chodniki, drogi rowerowe i sieć trakcyjną, usuwają kolizje, układają sieć wodociągową i kruszywo – na budowie nowej linii tramwajowej mimo kapryśnej aury sporo się dzieje. 

Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowego na ul. Legionów (wraz z tym przejazdem) zaawansowanie prac wynosi 71%.

Na południowej i centralnej części pl. NOT ukończono zasadnicze prace torowo-drogowe, a w ubiegłym tygodniu na północnej części skrzyżowania rozpoczęto montaż rozjazdu torowego w kierunku Szosy Chełmińskiej.

Co istotne, jak już informowaliśmy, 28 stycznia br. zaplanowano ponowne uruchomienie węzła przesiadkowego w al. Solidarności. Szczegóły wkrótce w aktualnościach.

Na Szosie Chełmińskiej od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej wykonano stabilizację i podbudowę pod przyszłe torowisko i rozpoczęto betonowanie dolnej płyty torowej. Położono już także podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na wschodniej jezdni Szosy Chełmińskiej i kończy się tam układanie chodnika. Na odcinku od dawnego Uniwersamu do dużego parkingu na wysokości targowiska miejskiego trwa montaż szyn i przygotowywania do układania górnej płyty torowej. Ponadto kontynuowana jest tam budowa wodociągu po wschodniej stronie ulicy.

Również od 28 stycznia planuje się zmiany w organizacji ruchu drogowego w tym rejonie polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Grudziądzkiej. Oznacza to, że możliwy będzie tylko wyjazd z ul. Grudziądzkiej w Szosę Chełmińską,

Od ul. Dekerta do Podgórnej wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i trwają wykończeniowe prace brukarskie związane z budową chodnika oraz zjazdów. W rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej i ul. Dekerta rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

W rejonie skrzyżowania z Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza trwa betonowanie górnej płyty torowej na peronach. Dalej, do ul. Żwirki i Wigury, montowane są szyny, a od Żwirki i Wigury do Długiej w korycie przyszłego torowiska układane jest kruszywo. Na ul. Długiej od Szosy Chełmińskiej do ronda Czadcy ułożono warstwę ścieralną na jezdni, a teraz montowana jest sieć trakcyjna.

W rejonie ronda Czadcy trwa frezowanie nawierzchni bitumicznej wschodniej jezdni ul. Legionów, rozbiórki podbudowy i przebudowa sieci wodociągowej.  Wzdłuż ul. Legionów, od ronda do ul. Inżynierskiej, gotowe jest koryto torowiska, jego podbudowa i stabilizacja, a niedługo ruszy betonowanie dolnej płyty torowej. 

Na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Legionów do skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda zaawansowanie robót wynosi już 83 %. Tu torowisko betonowe jest niemal gotowe. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, gotowe są perony, ustawiono słupy trakcyjne, przygotowano podłoże pod zielone torowisko, w kilku miejscach wysiano łąki kwietne, na jezdniach wylano masę bitumiczną, ułożono część chodników i drogi rowerowej.

Na Legionów od przejazdu kolejowego, na Polnej, rondzie bpa Szelążka i ul. Watzenrodego do Hubego trwa montaż uchwytów pod wysięgniki sieci trakcyjnej, a od wjazdu do pasażu handlowego Polna Park do ul. Freytaga - budowa i odtwarzanie chodników i ścieżek rowerowych. Wzdłuż ul. Watzenrodeho od Freytaga do Hubego  prowadzone są prace przy wykonywaniu podlewu pionowego na torowisku, a od Hubego do Strobanda - przy wklejaniu wkładek przyszynowych na odcinku zielonego torowiska.

O ile pogoda pozwoli i nie będzie mrozów, na przełomie stycznia i lutego na Ugorach planowane są prace przy usuwaniu kolizji kanalizacji tłocznej sanitarnej i wodociągowej. Po ich zakończeniu (potrwają ok. trzy tygodnie) będzie możliwe wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Polna/Ugory.

Ponadto do wykonania pozostało jeszcze zawieszenie sieci trakcyjnej na słupach, prace przy zielonym torowisku i dodatkowe nasadzenia zieleni w obrębie skrzyżowań,  montaż wiat przystankowych (w tym dwóch zielonych przystanków), tablic SIP i koszy na śmieci oraz podłączenie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej.

Prace toczą się także na II etapie budowy nowej linii tramwajowej - od ronda Strobanda do ul. Heweliusza, gdzie powstanie pętla. Tam zbudowano drogę technologiczną (na potrzeby budowy), a obecnie powstaje wykop pod torowisko i prowadzone są roboty ziemne związane z układaniem stabilizacji podłoża i kanalizacji pod kable elektryczne.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG