Autobusy i tramwaje na wystawie

Plakat wystawy "Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu"

„Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu” - to tytuł wystawy czynnej w Muzeum Historii Torunia, oddziale Muzeum Okręgowego. Chętni do zapoznania się z historią komunikacji miejskiej w naszym mieście, mogą obejrzeć ekspozycję przy ul. Łaziennej 16 do 17 listopada 2024 r.

Fotorelacja z wydarzenia.

Ekspozycja prezentuje historię toruńskiej komunikacji miejskiej od momentu przejazdu pierwszego konnego tramwaju w 1891 roku aż do czasów współczesnych. Poruszone zostały na niej przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej oraz funkcjonowaniem transportu w zmieniających się w czasie realiach społeczno-politycznych. W tej historii pojazdów i ludzi nie pominięto także momentów szczególnie trudnych – czasu okupacji niemieckiej oraz procesu odbudowy infrastruktury komunikacyjnej po II wojnie światowej.

Wystawa to także opowieść o ludziach i miejscach, na które silnie oddziaływały zmiany związane z rozwojem komunikacji. Obok unikatowych fotografii, zdjęć i planów linii tramwajowych oraz autobusowych, zobaczyć będzie można wiele interesujących przedmiotów, m.in. bilety, kasowniki, mundury, fragmenty szyn, a także liczne przedmioty użytkowe przydatne w pracy konduktorów, motorniczych, kierowców oraz w zakładowych warsztatach, które utrzymywały całą infrastrukturę w należytym stanie technicznym. Ekspozycja stanowić może także sentymentalną podróż po ulicach dawnego miasta. Użyty materiał ikonograficzny pokazuje nie tylko zmiany w funkcjonowaniu transportu miejskiego, ale także ewolucję warunków życia jego mieszkańców, których losy uzależnione były od przemian społeczno-politycznych minionych epok. 

Eksponaty na wystawę zostały użyczone przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. 

Czas ekspozycji wystawy: 17 maja - 17 listopada 2024 r.

Miejsce: Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16, 87-100 Toruń

Kuratorzy wystawy: dr Iwona Markowska, Michał Gordon

Aranżacja plastyczna: Jacek Nawrocki

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

Wydarzenie dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń

Mecenasi wystawy: Bank PEKAO S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Enika