Modernizacja torowiska od pl. Niepodległości do ul. Reja

tramwaj na torowisku na ul. Broniewskiego

Tytuł zadania: Zadanie 4 Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pozostałe zadania:
Zadanie 1 Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska
Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Dane finansowe: 27 393 506,45 zł netto / 33 694 012,93 zł brutto

Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Data podpisania umowy: 4 listopada 2020 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: 4 grudnia 2021 r.

Opis:
Zakres rzeczowy zadania objął:
Etap I: Odcinek: ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniuszki)
Etap II: Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego oraz tory wzdłuż ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Łącznie w ramach zadania nowe oblicze zyskało 2 524,30 mtp torowiska, z czego 1505,80 mtp zostało wykonanych w formie zielonego torowiska porośniętego trawą.
Wzdłuż ulicy Broniewskiego nasadzono także rozchodnik w międzytorzu co także wpływa na efekt wizualny i środowiskowy otoczenia. Dodatkowo wykonano nasadzenia w rejonach skrzyżowań i przystanków.

Zadanie objęło także m.in. przebudowę peronów przystankowych, wymianę sieci trakcyjnej, słupów trakcyjnych, sygnalizacji świetlnych, przebudowę sieci podziemnych, a także przebudowę skrzyżowania ul. Reja i Broniewskiego.