Wirtualny spacer po budowie linii tramwajowej

Film przedstawia realizację największego zadania w ramach projektu BiT-City II tj. Budowę nowej linii tramwajowej w Toruniu. Zadanie realizowane jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń. To niewątpliwie obecnie największa i najważniejsza inwestycja w komunikację miejską w Toruniu. Nowa trasa będzie liczyć ponad 6 km długości i będzie przebiegać od centrum miasta do prężnie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego na północy Torunia. Środki unijne zostały pozyskane nie tylko na budowę linii tramwajowej, ale także na inne zadania wchodzące w zakres projektu tj.:
- nowych pojazdów nisko- i zeroemisyjnych (14 autobusów hybrydowych, 6 autobusów elektrycznych ora infrastruktury do ładowania, 5 niskopodłogowych tramwajów)
- modernizację ponad 4 km torowisk tramwajowych
- zakup pojazdów technicznych
- budowę podstacji trakcyjnej


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 84.536.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG