Na Warneńczyka zabezpieczają sieci i korytują

Trwa modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.

Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową i zabezpieczaniem sieci podziemnych (elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych). Na całym odcinku trwa korytowanie pod nowe torowisko (tor zachodni) oraz przygotowanie pod wykonanie warstwy stabilizacji.

Fot. TV Toruń