Nowe torowiska w budowie

Dwie duże inwestycje w ekologiczny i szybki transport tramwajowy realizowane są obecnie w Toruniu. Największą jest budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia. W kwietniu planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym w ciągu ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. Zdjęcia prezentują zaawansowanie prac na początku marca 2023 r.

Fot. Krystian Chwiałek