Torowisko w dużej części gotowe

Znaczna część torowiska nowej linii tramwajowej jest już prawie gotowa. Większe roboty koncentrują się obecnie w kilku punktach miasta. W samym centrum prowadzone są prace zmierzające do połączenia wylotu Szosy Chełmińskiej z pl. NOT i Czerwoną Drogą. Na Szosie Chełmińskiej, do wysokości ul. Grudziądzkiej, położono płytę torową. Od Uniwersamu do ul. Dekerta układane są chodniki, krawężniki i podbudowa pod jezdnię. Dużo dzieje się na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, gdzie torowisko jest już wybudowane z jednej i drugiej strony, a obecnie trzeba je połączyć. Na Szosie Chełmińskiej, ul. Legionów czy skrzyżowaniu Polna/Ugory, montowana jest sieć trakcyjna. Z kolei na Wielkim Rowie układane są kolejne warstwy podbudowy jezdni. Wzdłuż ul. Watzenrodego uszczelniana jest dylatacja płyty torowej i trwają prace porządkowe pod urządzanie zieleni. Na odcinku od ronda Strobanda do nowej pętli, która powstanie przy ul. Heweliusza, kończy się układanie kruszywa pod przyszłym torowiskiem.

Fot. TV Toruń / Krzysztof Kujawski


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 84.536.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG