Coraz bardziej zielona linia

Gotowe jest już torowisko i sieć trakcyjna na znacznej części nowej linii tramwajowej od przejazdu kolejowo-tramwajowego, wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i Watzenrodego do ronda Strobanda. Na pozostałych odcinkach prace jeszcze trwają, ale zbliżają się do ostatniej prostej. Trwają też nasadzenia zieleni wzdłuż trasy. Początkowo planowano posadzić 102 drzewa, około 21 tys. krzewów i roślin ozdobnych oraz założyć ok.  7 tys. m2 łąk kwietnych. W trakcie budowy zdecydowano, że krzewami i innymi bylinami obsadzona zostanie także część terenów, które pierwotnie były przeznaczone do jedynie do obsiania trawą. W sumie liczbę krzewów i roślin ozdobnych będzie można liczyć w dziesiątkach tysięcy, a do liczby drzew dodać kolejne 46 sztuk, które pojawią się na nowej pętli przy ul. Heweliusza.

Fot. TV Toruń, Krzysztof Kujawski